Gieten gaat weer vlaggen

Van 14 t/m 21 juli wordt de jaarlijkse tentoonstelling gehouden van de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer. In 2019 is dat in Gieten. Alle aandacht zal dan op ons mooie dorp gericht zijn. Een van de gebruiken is dat tijdens de tentoonstellingsweek het dorp er op z’n mooist uit komt te zien. Alle rommel van de straat, de tuinen en straten versierd en verlicht en alles klaar voor de optocht.
De vlag zal dan weer massaal uit moeten zodat het dorp weer geel en groen kleurt.

De vlag
Wij als Vereniging Dorpsbelangen Gieten hebben in 2004 de Gieter vlag ontworpen, daarvoor had Gieten nog geen dorpsvlag.
Deze dorpsvlag symboliseert Gieten. De ronde punt staat centraal als het dynamisch hart maar ook voor de as van molen de Hazewind die voor dit ontwerp model staat. U mag erin zien wat u wenst: het dynamische Gieten waar de komende jaren veel te gebeuren staat. Gieten als middelpunt van de wijde omgeving; de vier belangrijke wegen uit Zuid, Oost, West en Noord of de draaiende wieken van de molen. De gebogen vorm geeft de snelheid aan het beeld. De Hazewind is overgenomen uit het wapen van de voormalige gemeente Gieten en vertegenwoordigt de molen. De kleuren groen (bos) en geel (zand) vertegenwoordigen de natuur.

Kwaliteit
De vlag is weer en watervast, gemaakt van een goede kwaliteit vlaggendoek en uitgevoerd in drie kleuren. De maat meet 100 cm aan de stok bij 150 cm en we hebben extra grote vlaggen van 150 cm aan de mast bij 225 cm.
Het is prachtig als aan of bij ieder huis in Gieten deze vlag wappert. In 2019 tijdens de Oostermoerfeesten maar ook tijdens de Gieter markt, Zomeractiviteiten of bij andere feestelijkheden in Gieten is het mooi als de vlaggen wapperen.

Tarieven
De vlag 100 x 150 kost, bij voorintekening, € 20.00 (later € 22.-)
De vlag 150 x 225 kost € 55.00 (later € 60.-)

Intekenen
U kunt voor intekenen ! Een bestelbiljet staat in deze Schakel. Wilt u het bestelbiljet inleveren vóór 20 mei 2019 in de bus die daarvoor bij Jumbo Abbas staat? De vlag moet u contant betalen en kan worden afgehaald op zaterdag 15 juni 2019 tussen 10.30 en 14.00 bij de stand van Dorpsbelangen Gieten e/o voor de ingang van Jumbo Abbas.

Inlichtingen bij:
Wim Veenhof (veenhofw@gmail.com),
Fennie Paas (fenniepaas@kpnmail.nl) of
Greet Oosterhuis (greetoosterhuis@gmail.com).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *