Nieuwsbrief 2016

Dorpsbelangen Gieten en Omstreken heeft veel tijd gestoken in de gang van zaken rondom de komst van het AZC. We waren vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Daarnaast hebben we gesproken met Impuls over wat wij als Dorpsbelangen belangrijk vinden als het gaat om de opdracht die Impuls kreeg van de gemeente: Samen in Gieten. Door de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) zijn we bevraagd over onze ervaringen als het gaat om het gevoerde proces rondom de komst van het AZC. We waren voorbereid op zeker 5 jaren AZC in Gieten. Zoals u inmiddels vernomen hebt komt er geen AZC in Gieten.

Tijdens de ALV in maart 2016 hebben we aandacht gegeven aan Geopark de Hondsrug. Cathrien Posthumus heeft ons in beeld en woord bijgepraat over de activiteiten, expedities en andere wetenswaardigheden van het eerste Geopark van Nederland, een park waarin ook ons dorp Gieten ligt. Wellicht ook een idee voor uw eigen vereniging om er aandacht aan te besteden. Zie www.geoparkdehondsrug.nl


Traditiegetrouw was er weer een Paasvuur. Voor het eerst op eerste Paasdag. Dit heeft gebracht wat we hadden bedacht: kinderen en ouders bleven langer want de volgende dag zijn de meeste mensen vrij.

Samen met de ondernemersvereniging, EHBO vereniging en de gemeente zijn we gestart met het Hartveilig maken van Gieten. We willen een volledige dekking van AED’s. E.e.a. is inmiddels in een vrij ver gevorderd stadium.

We hebben actief kennisgenomen van de website van het Vrijwilligers Informatie Punt. Een goed initiatief waarin vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar komen. Zie: www.vrijwilligerswerkaaenhunze.nl

Dorpsbelangen heeft sinds maart 2016 een eigen facebook pagina. We hebben meer dan 200 volgers die ons leuk vinden. FB: Vereniging Dorpsbelangen Gieten e/o
In juni zijn we aangeschoven aan de “tafel” bij Jumbo en spraken we mee over de visie op het centrum van Gieten. Inmiddels is er een overlegplatform waarin we vertegenwoordigd zijn. Na een kennismakingsbijeenkomst hebben de deelnemers in het platform tijdens een tweede bijeenkomst al een aantal concrete mogelijkheden benoemd ter verbetering van het centrum van Gieten. Voor meer informatie kunt u kijken op www.centrumgieten.nl
Onlangs hebben we samen met de combinatie Gemeentebelangen de verengingen die gebruik maken van een podium uitgenodigd om te praten over waar zij in praktische en logistieke zin tegenaan lopen in Gieten. E.e.a. heeft ons ertoe gebracht om in te spreken tijdens de begrotingsvergadering op 10 november 2016. De noodkreet geuit door Dorpsbelangen heeft in ieder geval geleid tot de wil van het College om in gesprek te gaan met het culturele veld en de mogelijkheden om te komen tot oplossingen in het dorp te onderzoeken. De tijd dringt, we moeten snel grote stappen vooruit maken. Op 29 november spreken we hierover met de wethouder kern- en buurtgericht werken en accommodatiebeheer, Henk Heijerman.
Tijdens ons jaarlijks overleg met de gemeente op 29 november hebben we tal van punten geagendeerd. Zo komen er aan de orde: parkeerproblemen, verbeteren van wegkanten middels graskeien, hoe om te gaan met de vuilcontainers, overdekt zwemmen in de winterperiode, en de openings en sluitings tijden van het Zwembad Zwanemeer. Groenonderhoud in het algemeen en blikken we terug op de eerste fase van het Bomenplan Noord-Es. De gemeente heeft hier snel en met succes in doorgepakt. Alle bewoners zijn zeker tevreden het met resultaat en ook met de manier van communiceren. De gemeente wil graag dat dorpen zelf aan de slag gaan met groenonderhoud. Dorpsbelangen is van mening dat dit voor Gieten te groot is. In Gieten denken we dan meer in buurtgericht onderhoud.
Dorpsbelangen probeert altijd aandacht te hebben voor zaken die in of direct buiten het dorp spelen. Indien nodig hebben we hierover tussentijds overleg met betrokkenen of we doen schriftelijk een bericht naar de contact ambtenaar van de gemeente Aa en Hunze.
U kunt ons als vereniging altijd benaderen over zaken waarvoor u graag aandacht wilt. Daar waar wij kunnen, willen wij u graag helpen.
Wij hopen dat u ons blijft ondersteunen door als vereniging of stichting lid te blijven want met meer leden vertegenwoordigen wij meer inwoners in Gieten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *